• نگین آنلاین

درباره ما

ماهنامه نگین دندان‌پزشکی

 
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: سیامک شایان امین
شورای سیاست‌گذاری:
آرش خالق‌جو، یلدا صادقی، امیر عزمی
مصطفی فاطمی، افشین قناد، رفیع کافیه، علی مرسلی
 
تحریریه:
ملیکا بهزادی، اشکان نعمت‌پور، سعید میرسعیدی،
شهاب دانشور، وحید رواقی، محمود وطن‌پور، علی کاظمیان،
معصومه مسافرین
 
ویراستار: افشین قناد
 
مدیر هنری: هادی محسنی آهویی
طراح لوگو: آرمان انزان‌پور
طراح جلد: وحید حقی
تصویرسازی: محسن مشایخی
عکس: ابوالفضل سلمان‌زاده
 
طراح و توسعه‌دهنده وب: آرمان انزان‌پور، معصومه مسافرین

  

نگین آنلاین: اشتراک ماهنامه نگین دندان‌پزشکی | سامانه ثبت‌نام آنلاین کنگره‌های دندان‌پزشکی

آدرس: تهران، خیابان آزادی، نبش خیابان شادمهر، پلاک 409، ساختمـان 110 آزادی، بلوک 2، واحد 24
تلفن: تحریریه 66156001، سازمان آگهی‌ها 66156003 همراه: 09199080036
 
Designed & Developed by M.Mosaferin