• پنجاه و هشتمین کنگره انجمن دندان پزشکی ایران (اکسیدا۵۸)

پنجاه و هشتمین کنگره انجمن دندان پزشکی ایران (اکسیدا۵۸)

پنجاه و هشتمین کنگره انجمن دندان پزشکی ایران (اکسیدا۵۸)

  

نگین آنلاین: اشتراک ماهنامه نگین دندان‌پزشکی | سامانه ثبت‌نام آنلاین کنگره‌های دندان‌پزشکی

آدرس: تهران، خیابان آزادی، نبش خیابان شادمهر، پلاک 409، ساختمـان 110 آزادی، بلوک 2، واحد 24
تلفن: تحریریه 66156001، سازمان آگهی‌ها 66156003 همراه: 09199080036
 
Designed & Developed by M.Mosaferin