• سامانه ثبت‌نام کنگره‌های دندان‌پزشکی

سیزدهمین کنگره انجمن جهانی تحقیقات دندان‌پزشکی (AIDR) شاخه ایران

سیزدهمین کنگره انجمن جهانی تحقیقات دندان‌پزشکی (AIDR) شاخه ایران

زمان: ۲۰ تا ۲۲ دی ۹۶
مکان: دانشکده دندان‌پزشکی شهید بهشتی
رییس شاخه ایرانی: دکتر فاطمه مشهدی عباس
رییس کنگره: آرش خجسته
امتیاز بازآموزی: ؟؟
تلفن دبیرخانه: ۸-۲۲۴۳۹۸۴۷-۰۲۱

 

مبالغ ثبت‌نام:
شرکت‌کنندگان عادی: ۲۵۰ هزار تومان
ارائه‌دهندگان غير دانشجو بدون عضويت انجمن: ۲۰۰ هزار تومان
ارائه‌دهندگان دانشجو بدون عضويت انجمن: ۱۵۰ هزار تومان
ارائه‌دهندگان غیر دانشجو با عضويت انجمن: ۴۸۰ هزار تومان
ارائه‌دهندگان دانشجو با عضويت انجمن: ۲۵۰ هزار تومان
* توجه: تنها گزینه شرکت‌کنندگان عادی در نگین آنلاین برای ثبت‌نام فعال می‌شود.

 

توجه: مهلت ثبت‌نام در این کنگره به پایان رسیده است.

  

نگین آنلاین: اشتراک ماهنامه نگین دندان‌پزشکی | سامانه ثبت‌نام آنلاین کنگره‌های دندان‌پزشکی

آدرس: تهران، خیابان آزادی، نبش خیابان شادمهر، پلاک 409، ساختمـان 110 آزادی، بلوک 2، واحد 24
تلفن: تحریریه 66156001، سازمان آگهی‌ها 66156003 همراه: 09199080036
 
Designed & Developed by M.Mosaferin